Reincarnarea si crestinismul

Miercuri, 4 august 10 at 16:03 11 comentarii

Ce cred adepții karmei și ai reîncarnării

Potrivit cu principiile religiilor orientale (mai ales hinduismul și budismul), ale ocultismului și, în general, ale «Noii Ere», după moartea trupească, sufletul intră în trupul altui om, animal și chiar plantă. Aceasta înseamnă cuvântul reîncarnare.

Noua viață va depinde, spun ei, de viețile anterioare pe care le-a trăit, care pot fi de ordinul miilor, potrivit celor spuse de adepții acestei teorii. Aceasta înseamnă cuvântul karma.

Această teorie presupune o revizuire a lui Dumnezeu, a omului și a lumii, teorie cu totul incompatibilă cu Creștinismul. Adică presupune că Dumnezeu nu este persoană, ci o „Supraconștiință impersonală”. Omul nu este nici persoană, nici creația lui Dumnezeu. Scopul omului este să se stingă ca o picătură în oceanul „supraconștiinței universale”. Lumea nu este creația lui Dumnezeu, ci se identifică cu Dumnezeu (un monism panteist extrem).

Acest punct de vedere despre reîncarnare nu este lege, așa cum vor să-l prezinte adepții lui, ci o convingere religioasă a lor nedovedită. Împreună cu răspândirea acestor teorii merge și mulțimea ofertelor corespunzătoare în spațiul parareligiei contemporane și al ereziilor. Este ascuns de către adepții acestei teorii faptul că este mult mai probabil (totdeauna potrivit cu convingerile lor) să se reîncarneze cineva în animal sau în existență demonică, decât în om.

Într-o carte hindusă de mare autoritate cum este „Legea lui Manu” se menționează o povestire alegorică: O broască țestoasă trăiește în adâncul mării și-și scoate capul la suprafață o dată la o sută de ani. În același timp un inel plutește la suprafața apei. „Pe cât este de nesigur să treacă capul broaștei prin inel, încă pe atâta de nesigur este să se reîncarneze o ființă după moartea ei într-un trup omenesc.”

De când?

Această înșelare este foarte veche. Ea a fost transmisă lumii antice prin oracolele vechi și prin „misterele” idolatre. Astăzi i se face propagandă prin mass media și este oferită mai ales prin guruism, adică prin toți acei dascăli, chipurile, luminați, care vin din Orientul Îndepărtat. Potrivit cu credința religioasă a karmei și a reîncarnării, sufletul se supune unui nesfârșit ciclu de nașteri și morți care se repetă ca o continuă tortură (samsara). Din această tortură făgăduiește guru că-l va elibera pe om, dacă discipolul său se va preda în întregime. Singurul mod, spun ei, de a ieși cineva din această continuă tortură este „să acționeze fără atașament”. O aparentă faptă bună, atunci când se face cu o implicare emoțional-ființială, are drept consecință acumularea de karma, în timp ce, chiar și o crimă, atunci când se face fără aceast atașament, cel care acționează nu acumulează karma.

Consecințe

Aceasta însă are drept consecință răsturnarea temeliilor pe care se bazează societatea noastră și toate celelalte societăți, care, chiar și într-o mai mică măsură, se raportează la modul de viață propus de Creștinism. Aceasta înseamnă că, dacă va primi cineva această lege pseudoștiințifică, nu va putea cere responsabilitate de la nimeni pentru nimic, nici nu are sens să se nevoiască pentru ceva mai bun, de vreme ce pentru toate este de vină karma. În felul acesta dispar persoana, libertatea, responsabilitatea, dragostea. Victima, nu numai că nu trebuie să-l tragă la răspundere pe chinuitor, ci, dimpotrivă, trebuie să simtă că fără el „nu ar fi putut să-și îndeplinească karma sa”.

Așa cum s-a spus, nu exiztă o teorie mai convenabilă decât aceasta pentru orice elită socială a oricărei epoci.

Prin această prismă, lupta pentru libertate, dreptate socială, asistență socială, pentru orice îmbunătățire a condițiilor de viață nu are absolut nici un sens. Și nu numai aceasta, ci chiar este condamnată, deoarece îi împiedică pe oameni „să-și îndeplinească karma lor”.

Este foarte important să spunem că învățătura despre karma constituie acea bază teoretică pe care, sprijinindu-se guru, își ridică pretențiile pentru supunerea totală a discipolilor lui. Și aceasta pentru că omul, spun ei, nu poate singur să se elibereze, ci are nevoie de ajutor. Iar acest ajutor i-l poate da numai „omul-dumnezeu” guru.

Concepția că viața de acum este determinată de karma vieților anterioare, îl aruncă pe adeptul acestei teorii într-o disperată căutare prin „retrospectiva în viețile anterioare”, care se face de obicei prin hipnoză. Dar prin hipnoză, așa cum se practică în spațiul ocultist extins, omul își deschide în chip primejdios ușa sufletului său pentru lucrările demonice. În afară de aceasta, îi prezintă, de obicei, idei care au drept consecință completa subminare și răsturnare a relațiilor sale familiale și sociale. De pildă, că aceea care acum este femeia sau fiica sa, în viața anterioară a fost mama sau sora sa etc. Este limpede că aceste concepții pot distruge familii sau pot crea relații afară de fire.

Doctrina karmei și a reîncarnării face imposibilă crearea relațiilor interpersonale, care se sprijină pe unicitatea persoanei, de pildă în cadrul căsătoriei sau a vieții familiale.

Puncte slabe

1. Unul din punctele slabe a acestei doctrine este faptul că adepții ei sunt în imposibilitate de a justifica lipsa amintirilor din viețile anterioare. Dacă însă, așa cum spun ei, în această viață ne aflăm „ca să ne primim lecția și să evoluăm”, atunci cum se face că nu ne aducem aminte de faptele pentru care plătim? Cum vom fi învățați de ele de vreme ce nu ni le amintim?

2. Adepții teoriei reîncarnării care în același timp – ca cei ce aparțin spațiului ocultist extins – sunt și discipolii spiritismului, adică ai credinței în comunicarea cu „lumea spiritelor”, cad într-o vădită contradicție. Și iată de ce:

Dacă este adevărat, așa cum cred ei, că în timp de 49 de zile sufletul mortului se reîncarnează, atunci cu care suflete ale celor morți comunică medium-urile (spiritiștii)?

Dacă este adevărată teoria reîncarnării, atunci teoria spiritismului este o minciună. Și invers. Desigur, noi știm că amândouă sunt minciuni.

3. Un alt argument din istorie și matematică. Faptul că populația pământului s-a înmulțit în ultimele două secole de la unul la șase miliarde de oameni, arată cât de mincinoasă este teoria despre karma și reîncarnare. Ce s-a întâmplat oare de s-a petrecut o astfel creștere explozivă? Unde au fost aceste suflete? Și de ce până atunci nu au luat trup omenesc?

Incompatibilă cu Credința Ortodoxă

Fără îndoială învățătura despre karma și reîncarnare este anticreștină. Sfântul Apostol Pavel o spune foarte clar: „Este rânduit oamenilor odată să moară, iar dupa aceea judecata.” (Evrei 9, 27).

Este cu totul fals ceea ce învață discipolii înșelării reîncarnării, adică faptul că, chipurile, reîncarnarea a constituit o învățătură și a Bisericii până în secolul al VI-lea. Însă Istoria Bisericească și scrierile patristice dezmint aceasta.

Argumentul ocultiștilor care susțin că, chipurile, Sfânta Scriptură învață despre reîncarnare, spunând că Sfântul Ioan Botezătorul este reîncarnarea lui Ilie, potrivit textului: „Ilie a și venit… Atunci au înțeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul le-au zis lor.” (Matei 17, 12, 13), este naiv. Ei uită că, potrivit teoriei lor, pentru a se putea înfăptui reîncarnarea trebuie să premeargă moartea. Dar Proorocul Ilie nu a murit.

Erminia textului evanghelic de mai sus este simplă: Arhanghelul Gavriil îi spune tatălui Cinstitului Înaintemergător: Ioan va veni „cu duhul și puterea lui Ilie”, adică va avea harisma profetică și îndrăznirea Proorocului Ilie.

Pe de altă parte, dacă Hristos ar fi primit reîncarnarea, nu ar fi înviat morți, ci s-ar fi limitat numai la a le mângâia rudele.

Dar ceea ce este mai semnificativ pentru noi creștinii este faptul că această rătăcire a reîncarnării amenință să anuleze întreaga Evanghelie a mântuirii în Hristos, adoptând mincinoasa (luciferica) „evanghelie a șarpelui”, adică învățătura auto-evoluției, auto-realizării și auto-mântuirii. Pentru adepții Noii Ere nu Dumnezeu este Cel care coboară la neputința omului, ci omul, prin reîncarnări, urcă și se face dumnezeu, numai cu propriile sale puteri. El care acceptă această teorie antihristică a reîncarnării, se scoate pe sine din cadrul Bisericii lui Hristos, deoarece:

1. Nu acceptă Simbolul Credinței în care mărturisim că Hristos a înviat din morți și-L așteptăm să vină la a Doua Sa Venire. În Simbolul Credinței mărturisim două Veniri ale lui Hristos și nu o mulțime de reîncarnări ale Sale, așa cum cred ocultiștii, care încearcă să distrugă unicitatea Persoanei lui Hristos și venirea Lui în lume ca Dumnezeu și Mântuitor. În Simbolul Credinței mai mărturisim că așteptăm și învierea noastră și învierea tuturor morților și nu nesfârșit ciclu de reîncarnări

2. Neagă distincția dintre Creator și creatură.

3. Neagă Judecata viitoare.

4. Neagă unicitatea, libertatea și responsabilitatea persoanei umane, de vreme ce acolo toate funcționează în cadrul unei necesități oarbe.

5. Neagă dragostea. Cuvintele „a se bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng” (Romani 12, 15) sunt considerate de către adepții karmei și ai reîncarnării nu o virtute, ci o slăbiciune și alipire care te împiedică să auto-evoluezi. De asemenea, pentru noi trupul omenesc nu este închisoarea sufletului, ci biserică a Sfântului Duh, Care se află în noi. Viața nu este pedeapsă și osândă pentru faptele săvârșite, chipurile, în viețile anterioare, ci dar al lui Dumnezeu. Moartea nu este o eliberare, ci este „roada păcatului” și este îngăduită de Dumnezeu „pentru ca păcatul să nu devină fără de moarte”. (În timp ce pentru dascălii reîncarnării pedeapsă este viața, iar nu moartea).

În sfârșit, această înșelare, adică faptul că nu există nimeni care să ne ceară socoteală pentru faptele noastre, se dovedește a fi o minunată măiestrie a diavoului celui ucigaș de oameni pentru vânarea de adepți-victime.

Parareligia îi adoarme pe oameni, făgăduindu-le o mulțime infinită de posibilități, satisfacerea patimilor și nici o responsabilitate. Dar după moarte sufletul nu se poate pocăi. Evanghelia propovăduiește: „Acum este vreme bine-primită; acum este ziua mântuirii”. Acum, în această viață, se judecă viitorul nostru veșnic.

Sursa: PARAKATATHIKI, Martie – Aprilie 2002
Trad. Ierom. Ștefan N.

Entry filed under: Crestinism. Tags: , , , , , , , , .

Copacul fericirii Cum sa-ti petreci ziua cu Dumnezeu

11 comentarii Add your own

 • 1. Unul  |  Joi, 25 noiembrie 10 la 01:58

  De exemplu eu prin fraza asta „Acum este vreme bine-primită; acum este ziua mântuirii” inteleg urmatoarele: acum, adica clipa prezenta, nimic nu exista in afara acestei clipe. Trecutul nu mai exista, iar viitorul inca nu a venit. Tot ce avem este clipa prezenta, Acum.
  Deci nu cred ca are legatura cu viata actuala sau altele.
  Iar legat de reincarnare… nu poate fi negata… sunt multi care isi amintesc de vietiile lor anterioare… insa unii sunt prea inversunati sa urmeze o dogma, din pacate.

  Răspunde
  • 2. Regenerarea Spirituala  |  Joi, 25 noiembrie 10 la 19:52

   Reincarnarea nu poate fi negata pentru ca unii isi amintesc de vietile lor anterioare? Wow, pur si simplu m-ai dat gata cu acest tip de logica (chiar nu am mai auzit pe nimeni sa faca o astfel de afirmatie). Sa inteleg ca acel om isi aduce aminte de viata in care era o planta (in care defapt nici nu avea memorie) sau cand era un om (desi mintea se dezvolta TREPTAT odata cu aparitia omului, nu se poate spune ca cineva din nastere are aceeasi memorie ca in adolescenta de ex – unde sa incape atata informatie?). Totusi, nu vreau sa fiu rautacios cu tine, chiar deloc si scuza-ma daca dau o astfel de impresie, dar unde e rationamentul in afirmatia ta? Astept un raspuns CONSTRUCTIV, multumesc mult.

   Răspunde
 • 3. Unul  |  Vineri, 26 noiembrie 10 la 01:43

  In primul rand afirmatia mea se bazeaza pe realitate. Am intalnit eu personal acele persoane care si-au adus aminte de vietile anterioare si care au gasit dovezi reale ale acestor existente si ale locurilor unde s-au desfasurat.
  Si daca tot te referi la logica, ce gasesti tu logic in a avea o singura viata si nu mai multe, dupa care judecata de apoi (fapt argumentat intr-o carte scrisa de mai multi oameni acum 2000 de ani). Cu ce drept alege Dumnezeu cui sa dea o viata fericita si cui nefericita? Nu e logic ca Dumnezeu sa dea fiecaruia dreptul de a experimenta de mai multe ori, in mai multe existente? Si tot ce i se intampla ulterior sa fie consecinta faptelor sale (culegi ceea ce ai semanat)?
  Oricum e alegerea ta sa crezi sau nu in reincarnare. Insa inainte sa faci publice anumite informatii ar trebui sa te documentezi mai bine. Ceea ce se afirma despre reincarnare si karma in acest articol e prost inteles si explicat in defavoarea existentei reincarnarii.
  Adevarul este ca si eu initial pur si simplu am refuzat sa aud altceva in afara de ce se spune in religia crestina. Dar cineva mi-a spus ca nu pierd nimic daca ma documentez mai mult cu privire la toate aceste lucruri. Doar in felul acesta am reusit sa inteleg.
  Te invit sa faci acelasi lucru daca doresti.

  Răspunde
  • 4. vasile  |  Miercuri, 22 decembrie 10 la 01:21

   este corect ce spui dar pastreaza aceasta taina pentru ca putini o pot accepta

   Răspunde
 • 5. Unul  |  Vineri, 26 noiembrie 10 la 15:55

  Ceea ce nu inteleg este de ce oamenii care apartin religiei crestine incearca sa nege alte religii, socotind ca a lor este cea adevarata.
  Intr-un interviu, cand Dalai Lama a fost intrebat care crede el ca este cea mai buna religie a dat un raspuns intelept: „Cea mai buna religie este cea care te aduce cel mai aproape de Dumnezeu. Este cea care face din tine o persoana mai buna.”
  Religiile au fost create de oameni si interpretate. Si in felul acesta s-a ajuns la razboaie si separare. Urmareste filmul „Agora” si vei intelege mai bine.
  Acesta este raspunsul meu final, nu veau sa mai argumentez alte raspunsuri, pentru ca fiecare intelege prin propria cunoastere dobandita. Nu pot doar in cateva fraze sa te fac sa intelegi toata filosofia orientala.
  Fiecare este liber sa creada si sa experimenteze ce religie doreste sau niciuna, pentru ca Dumnezeu din marea lui iubire ne-a dat liberul arbitru sa experimentam si sa ne bucuram de toate aspectele duale ale vietii (Binele sau Raul).

  Răspunde
  • 6. Regenerarea Spirituala  |  Vineri, 26 noiembrie 10 la 21:53

   Apreciez modul in care mi-ai raspuns, ma bucur sa vad ca inca mai exista persoane tolerante care stiu sa vorbeasca frumos in discutii contradictorii. Momentan nu am suficient timp sa iti raspund, dar, dupa cum voi avea ceva timp liber, iti voi scrie. Multa sanatate si liniste sufleteasca iti doresc, fie ca Lumina Divinitatii sa patrunda mai adanc in viata noastra luminandu-ne interiorul pentru a putea si noi lumina in jurul nostru.

   Răspunde
  • 7. Regenerarea Spirituala  |  Vineri, 3 decembrie 10 la 20:34

   Incerc sa fiu cat mai scurt. Este adevarat: religiile au fost create de om. Dar, daca ne gandim logic, trebuie sa fi existat o singura religie la inceput si din care s-au inspirat respectiv inventat si altele… intrebarea e: care a fost prima religie din care se trag toate celelalte? De ce este iudeo-crestinismul diferit de toate celelalte religii? Iisus a spus ca exista mantuire doar in Numele Lui, nu in altul: Budha, Mahomed etc… nu putem sa ne numic crestini si sa sustinei ca exista mantuire si in alte religii, altfel nu am mai fi crestini. Si ca sa intelegi de ce crestinismul este o religie unica, diferita de toate celelalte, Blaise Pascal a facut-o deja foarte bine si rational in cartea sa „Cugetari” sau „Misterul lui Iisus”. Sper sa o citesti, merita, e minunata!

   Răspunde
   • 8. vasile  |  Miercuri, 22 decembrie 10 la 01:39

    mai doresc sa fac o paranteza…in tot referatul acesta exprimat de autor, imi fac inchipuirea ca:autorul singur este deacort cu aceasta notiune de reincarnare,dar si pe linga toate mai da si argumente biblice referitor la acest subiect negand faptul ca asa ceva exista. este putin paradoxal. tin sa mentionez un lucru!!! -Hai mai bine sa nu grabim evenimentele,va veni timpul kind totul se va sti…

 • 9. raluca  |  Vineri, 4 martie 11 la 20:36

  Cititi Marii initiati ai Indiei si parintele Paisie! eu sunt o fosta yoghina,fosta adepta a acestei religii hinduiste! In prealabil nu iti dai seama ce poate fi rau,sau ce poate fi diferit mai ales ca pare totul mult mai colorat decat crestinsimul,mai amabil,mai liber privind libertatea individului! dar asta la prima vedere ! Incet,fara sa-ti dai seama ,ajungi sa practici idolatria, desfranarea , nepasarea fata de ceilalti,(e karma si fiecare e raspunzator pentru starea aleasa la reincarnare) practicand anumite ritualuri si meditatii,deschizi porti care nu sunt deloc crestine si nici de la Dumnezeu! Poate veti intelege ce am experimentat eu ,citind aceasta carte!

  Răspunde
  • 10. Regenerarea Spirituala  |  Vineri, 4 martie 11 la 23:51

   Multumim foarte mult pentru recomandare, chiar m-ai facut curios. Mult bine alaturi de Dumnezeu iti doresc, in continuare!

   Răspunde
 • 11. Costi Holospin  |  Sâmbătă, 5 ianuarie 13 la 20:26

  Despre reinkarnare se poate trage concluzii dupa ultimele descoperiri stiintifice raportate la fizica cuantica si la functionarea universului si a teoriei stringurilor. Universul functioneaza pe principiul rezonantei, adica mai pe inteles cauza, efect. Noi suntem din atomi din cele 4 elemente care se gasesc in toate stelele si plaetele universului suntem praf stelar, diferenta este ca avem constiinta, suflet. Materia tinde spre dezintegrare, oamenii de stiinta cauta prin prisma acceleratorului de particule acea particula care reuseste sa tina materia compacta, a si fost gasit bosonul Higgs. Deci mai pe scurt reincarnarea nu pare a fi altceva decat consecinta a faptelor noastre in din alte vieti, cauza este spirituala. Noi trebuie sa experimantam si sa evoluam prin corectare a ceea ce am facut prost. Avem darul liberului arbitru care si acesta banuiesc ca este conditonat de normele divine.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Verset biblic

"Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui, si toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra." (Matei 6:33)

Y!Messenger ID

regenerarea@yahoo.com

Ultimele articole

Statistici

 • 35.188 afisari

%d blogeri au apreciat: